Beroepenervaringavond is een initiatief van:


www.rotary.nl/roosendaal
Informanten zijn beroepsbeoefenaars, die een avond vrijmaken om de voorlichting te komen verzorgen. Zij doen dat geheel kosteloos en op verzoek van Rotary Roosendaal.Informanten die een uitnodiging hebben gekregen om hun beroepsprofiel in te vullen, kunnen hier klikken.Uitleg voor de informanten
 

Per sessie zijn 30 minuten voor het gesprek beschikbaar. Er is slechts 5 minuten tijd om het wisselen van lokaal voor de leerlingen mogelijk te maken, aangezien zij vaak twee of drie gesprekken op deze avond bijwonen. Wij verzoeken u, om u strikt aan de gegeven tijdstippen te houden. Een belsignaal geeft uw eindtijd aan.

De leerling verwacht dat u uw voorlichting start met een uitdagend inleidend praatje en dat u daarna ruimte biedt tot het stellen van vragen. Wel willen wij u nog een paar tips geven die wij van ervaren informanten hebben gehad:

• vooral over uw beroep vertellen: uw functie, taken en verantwoordelijkheden, uw carrière verloop, de organisatie waar u nu werkt, de leuke en minder leuke kanten aan het beroep, arbeidsvoorwaarden enz.;
• stel zelf individuele vragen aan leerlingen, zodat ze actiever aan het gesprek deelnemen;
• chargeren en misschien zelfs provoceren kan het gesprek op gang brengen;
• voorbeelden en/of anekdotes uit de praktijk maken het levendig;
• voorlichtingsmateriaal, folders van uw organisatie, posters e.d. ondersteunen uiteraard;
• vertel over bijzondere incidenten voortkomend uit de beroepsuitoefening;
• recente ontwikkelingen in het beroep toelichten;
• verschillen tussen de indruk over het beroep op TV en de werkelijkheid toelichten.

Indien u dat wenst kunt u ook aangeven of er de mogelijkheid bestaat of de leerlingen u in uw dagelijkse praktijksituatie kunnen bezoeken. U kunt dat dan zelf met ze regelen.

Door een paar vragen voor de leerlingen voor te bereiden voorkomt u dat het gesprek gaat “stokken” indien de leerlingen geen vragen voor u hebben.

Foto informanten