Beroepenervaringavond is een initiatief van:


www.rotary.nl/roosendaal
Voorlichtings sessie
Wat is de Beroepenervaringavond?

Ben jij 3e jaars leering van VMBO-TL of 4e jaars HAVO of VWO, dan zit jij middenin jouw keuzeproces voor jouw toekomst. Als 3e jaars van het VMBO-TL zit je middenin de keuze voor een sector en als 4e jaars leerling HAVO/VWO heb je vorig jaar een profiel gekozen. Je gaat nu verder kijken wat jouw mogelijkheden zijn als je over enkele jaren met een diploma de school verlaat. Het is daarbij nuttig dat je een beeld hebt van bepaalde beroepen.

Tijdens de beroepenervaringavond krijg je een volledig en eigentijdsbeeld van drie door jouw gekozen beroepen. Die avond geven mensen uit de praktijk voorlichting aan jou over hun beroep. In kleine groepjes, zodat je ook voldoende tijd hebt om je vragen te stellen over het beroep.

Op deze website kun je meer informatie vinden over een aantal beroepen, waaruit je een keuze kunt maken. Zie ook de volledige Beroepenlijst, waaruit je een keuze kunt maken. De decaan op jouw school vertelt je in december wel hoe dat verder in zijn werk gaat.  

Je voorbereiding voor de avond
De informanten, die met jou over hun beroep komen praten, verwachten dat je al een beeld hebt gevormd van dat beroep. Zij willen ook graag met je in discussie gaan over hun beroep. Stel dus vooral ook veel vragen en denk daar vooraf al eens over na.  Zulke vragen zouden kunnen zijn:
 • Waarom heeft u juist dit beroep gekozen?
 • Wat zijn de aantrekkelijke kanten van uw beroep?
 • Wat is u tegengevallen?
 • Wat vindt u de belangrijkste eigenschappen waarover iemand moet beschikken, die uw beroep wilt gaan uitoefenen?
 • Bent u in het werk zelfstandig? Of werkt u altijd onder leiding?
 • Werkt u alleen of in teamverband?
 • Is het een gewone dagtaak of zijn de werktijden onregelmatig?
 • Is er een goed salaris mee te verdienen? Waardoor wordt de groei van het salaris bepaald?
 • Is het beroep een bureaubaan?
 • Reist u veel?
 • Wat was de leukste, de spannendste gebeurtenis bij het uitoefenen van uw beroep tot dusver?
 • Hoe ziet u de toekomst mogelijkheden in uw beroep?