33 – Klinisch chemicus

De klinisch chemicus is vaak werkzaam in een ziekenhuislaboratorium, waar hij of zij onderzoek doet naar bloed en ander lichaamsvocht. Voordat de uitslagen in de handen van de artsen vallen, is het bloed, of ander lichaamsvocht, de verantwoordelijkheid van de klinisch chemicus. De klinisch chemicus stuurt de afdeling laboratorium in het ziekenhuis en geeft ook de leiding hierin. Hij is verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking en verricht onderzoek en adviseert sommige gevallen wanneer een arts dat aanvraagt.
De klinisch chemicus heeft veel verantwoordelijkheden en moet ook de uitslagen goed kunnen interpreteren en een duidelijk ziektebeeld halen uit de uitslagen van het lab. De combinatie van leidinggevende taken en het doen van onderzoek maakt dit een uitdagende baan.

Informatie vanuit de informant
Als klinisch chemicus ofwel laboratoriumspecialist werk ik op het laboratorium van het Bravis ziekenhuis. Ik ben verantwoordelijk voor de diagnostiek die gedaan wordt middels analyse van bloed of ander lichaamsvochten. Deze analyses doen we op verzoek van specialisten uit het ziekenhuis, maar ook van huisartsen en andere instellingen in onze regio. Wist je dat 70% procent van de medische beslissingen is gebaseerd op de uitslag van laboratoriumonderzoek? De uitslagen van onze analyses worden gebruikt om ziektes aan te tonen, of juist uit te sluiten, of om het effect van een therapie te meten. Over deze uitslagen geef ik advies aan de dokters die de analyses hebben aangevraagd, maar wij kunnen ook van te voren adviseren over welke analyses nuttig zijn om aan te vragen. Tijdens mijn werk geef ik leiding aan de medewerkers van de bloedafname en aan de analisten die de analyses uitvoeren. Samen zorgen we ervoor dat we de juiste uitslagen rapporteren. Daarnaast hebben we dus veel contact met onze aanvragers, maar ook met andere ondersteunende specialisten, zoals de apotheker of de patholoog. Tenslotte gebeurt het ook nog regelmatig dat ik zelf bij de analyse betrokken ben, bijvoorbeeld door mee te kijken met de microscoop.

https://www.nationaleberoepengids.nl/klinisch-chemicus