55 – Maatschappelijk werk

Men zegt wel eens: ieder huisje heeft zijn kruisje. Oftewel, van de buitenzijde lijken de meeste mensen vaak gelukkig, maar meestal heeft iedereen wel een probleem in zijn eigen omgeving. Een verslaafde broer, een echtscheiding, een sterfgeval of grote geldzorgen. Dan is het fijn als er maatschappelijk werkers in de buurt zijn om te helpen. Als jij graag met mensen werkt, geïnteresseerd bent in je medemens, goed op je eigen handelen kunt reflecteren, je je goed mondeling en schriftelijk kunt uitdrukken, je snel kunt snel schakelen, je kunt werken onder tijdsdruk: dan bezit je de juiste eigenschappen om een goed maatschappelijk werker te worden. Ben jij gek op kinderen? Als pedagogisch medewerker begeleid en verzorg je groepen kinderen van nul tot 13 jaar. Jij biedt een stimulerende en veilige omgeving. Je volgt de kinderen en je weet goed wat ze nodig hebben. Je bent zo goed op de hoogte van de ontwikkeling en het gedrag van kinderen. Samen met ouders en opvoeders bied je de zorg en begeleiding die ze nodig hebben.

Informatie vanuit de informant
Ik ben Marga Bogers, maatschappelijk werker bij WijZijn Traversegroep Roosendaal. WijZijn helpt voorkomen dat mensen buiten de boot vallen door kwetsbaarheid op tijd te signaleren. Wij ondersteunen mensen om (weer) zelfredzaam te worden. En we stimuleren mensen om zich in te zetten voor elkaar én voor de gemeenschap. Als maatschappelijk werker help ik mensen die een oplossing zoeken als ze vastlopen in hun leven en daar zelf niet aan uitkomen. Bijvoorbeeld met geldzaken, hun relatie, werk school, gezin of bij huiselijk geweld. Door samen zaken op een rij te zetten werken we in haalbare stappen aan een oplossing. Deze hulp is gratis en kan zonder verwijzing.

Soms is één keer praten al voldoende, soms zijn meerdere gesprekken noodzakelijk. Samen met de maatschappelijk werker bepaalt de cliënt hoe lang de hulpverlening duurt.
Bij het maatschappelijk werk kunnen mensen terecht met alle soorten vragen. Een vraag zou kunnen gaan over:

-eenzaamheid
-geld of schulden
-verlies van werk
-(rouw)verwerking
-relatie
-met de partner
-met familie
-met de buurt
-echtscheiding
-opvoeding
-pesten
-incest
-huiselijk geweld
-kinder- en ouderenmishandeling.

HBO Maatschappelijk Werk en Dienstverlening