18 – Data Analist

Data analisten houden zich bezig met het verzamelen en controleren van gegevens om deze te verwerken tot informatie. Deze informatie wordt vervolgens geanalyseerd en omgezet in kennis. De verkregen kennis kan weer door het bedrijf in de besluitvorming worden gebruikt om de juiste keuzes te maken en een strategie te bepalen. Bij data moet hierbij letterlijk gedacht worden aan grote stromen gegevens: cijfers, onderzoeksresultaten, enzovoorts. De data-analist moet vaardig zijn in het begrijpen van deze grote stromen data, om ze overzichtelijk, helder en snel aan anderen te kunnen presenteren.

Informatie vanuit de informant
Hi allemaal, Ik ben Maud en werk als Data Analist bij een IT consultancy bedrijf. Als Data Analist zorg ik ervoor dat heel veel data omgezet wordt naar bruikbare informatie voor de klant. Om de informatie leesbaar te maken, bouwen we dashboards. Denk maar aan de grote hoeveelheid data over corona. Ook maken we gebruik van Machine Learning om dingen te kunnen voorspellen (bijvoorbeeld je aanbevolen films/series op Netflix) en analyseren we bedrijfsprocessen om zo nog sneller je pakketje te kunnen ontvangen.

HBO Big Data Analytics (hbostart.nl)