Registratie

Wij hopen ook dit jaar weer op u als informant te mogen rekenen, waarvoor alvast onze dank.

In de organisatie hebben we enige wijzigingen aangebracht, die er voor moeten zorgdragen dat de leerlingen zich nog beter kunnen inlezen in de mogelijke beroepeninformatie die wij tijdens deze avond aan de leerlingen aanbieden.

Alleen de introductie die u ons verschaft over uw beroep zullen wij kenbaar maken op onze website.

U kunt hier uw persoonlijke introductie plaatsen en een korte inleiding over uw beroep.
Wanneer u zich aanmeldt als nieuwe informant kan het zijn dat uw beroep nog niet bij ons bekend is. Gebruikt u deze optie alleen als uw beroep niet in de lijst voorkomt.