46 – Medisch Psycholoog

Wat kan een mens? Wat voelt hij en waarom doet hij dat? Wat maakt mensen depressief of agressief? Hoe komt het dat kinderen moeiteloos een taal leren? Als psycholoog richt jij je blik vooral op hoe mensen zich gedragen. Je verklaart, onderzoekt en denkt na over alles wat te maken heeft met de innerlijke mens. Je leert persoonlijke problemen maatschappelijk te analyseren en oplossingen te zoeken. Als Medische Psycholoog word je expert op het gebied van de relatie tussen psychologisch welbevinden en de fysieke gezondheid van kinderen en volwassenen. Je doet niet alleen medische kennis op over chronische aandoeningen, maar leert ook hoe je psychologische zorg verleent aan patiënten met deze aandoeningen.

Informatie vanuit de informant
Als GZ-psycholoog ben ik sinds een jaar of zes werkzaam op de afdeling Medische Psychologie van het Bravis Ziekenhuis. Hiervoor heb ik in een ander ziekenhuis gewerkt.
De Medische Psychologie is een specifiek vakgebied binnen de psychologie. Als medisch psycholoog onderzoek en behandel je patiënten met gezondheidsproblemen waarbij professioneel psychologisch advies en eventueel psychologische behandeling wenselijk is.

WO Psychologie